NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Bạn đang băn khoăn nên chọn khóa đào tạo nghiệp vụ lễ tân khách sạn nào cho uy tín? Bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm ở bộ phận Tiền sảnh (Front offfice) sang trọng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?

(1 đánh giá)

Nội dung khóa học

 • Danh sách các bài học
  84 bài
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC: PHẦN VIỆC SỐ 1.1: Công tác chuẩn bị nhận ca làm việc
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC: PHẦN VIỆC SỐ 1.2: Các tiêu chuẩn đồng phục và trang phục
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC: PHẦN VIỆC SỐ 1.3: Quy định vệ sinh cá nhân và diện mạo
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC : PHẦN VIỆC SỐ 1.4: Chuẩn bị cho ca làm việc
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC : PHẦN VIỆC SỐ 1.5: Kiểm tra và sắp xếp khu vực làm việc
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM : PHẦN VIỆC SỐ 2.1: Hiểu biết về khách sạn
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM : PHẦN VIỆC SỐ 2.2: Hiểu biết về địa phương
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM : PHẦN VIỆC SỐ 2.3: Hiểu biết về đất nước
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM : PHẦN VIỆC SỐ 2.4: Hiểu biết về công ty
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM : PHẦN VIỆC SỐ 2.5: Các điểm bán hàng độc đáo (USP)
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM : PHẦN VIỆC SỐ 2.6: Các kỹ năng bán hàng
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM : PHẦN VIỆC SỐ 2.7: Đặc điểm và lợi ích của các tiện nghi trong khách sạn
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.1: Công tác chuẩn bị trả lời điện thoại
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.2: Hiểu biết về tổng đài điện thoại
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.3: Quy định được áp dụng khi trả lời điện thoại
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.4: Bảng ngữ âm chữ cái quốc tế
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.5: Trả lời điện thoại
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.6: Chuyển cuộc đến bộ phận khác
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.7: Các số điện thoại nội bộ
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.8: Công việc và nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.9: Chuyển cuộc gọi đến phòng khách
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.10: Thực hiện cuộc gọi
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI : PHẦN VIỆC SỐ 3.11: Hệ thống quản lý khách sạn - PMS
  • Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG : PHẦN VIỆC SỐ 4.1: Nhận đặt phòng
  • Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG : PHẦN VIỆC SỐ 4.2: Xử lý yêu cầu thay đổi đặt phòng
  • Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG : PHẦN VIỆC SỐ 4.3: Xử lý yêu cầu huỷ đặt phòng
  • Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG : PHẦN VIỆC SỐ 4.4: Quy định về huỷ đặt phòng
  • Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG : PHẦN VIỆC SỐ 4.5: Xử lý yêu cầu huỷ đặt phòng không có bảo đảm vào ngày khách đến
  • Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG : PHẦN VIỆC SỐ 4.6: Xử lý tình huống khách không đến khách sạn
  • Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG : PHẦN VIỆC SỐ 4.7: Quy định của khách sạn về xử lý khách không đến
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.1: Làm thủ tục đăng ký khách sạn cho khách
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.2: Các tên riêng phổ biến ở một số quốc gia khác nhau
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.3: Các loại phòng, giường của khách sạn
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.4: Các hãng hàng không và các chương trình dành cho khách hàng trung thành
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.5: Sơ đồ bố trí mặt bằng của khách sạn
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.6: Đảm bảo thanh toán – Tiền mặt
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.7: Các loại ngoại tệ được khách sạn chấp nhận
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.8: Đảm bảo thanh toán - Thẻ tín dụng
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.9: Các loại thẻ tín dụng được chấp nhận
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.10: Máy thanh toán thẻ tín dụng
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.11: Đảm bảo thanh toán – Phiếu thanh toán
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.12: Các loại phiếu thanh toán được chấp nhận
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.13: Đảm bảo thanh toán – Ghi sổ nợ công ty
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.14: Đón khách VIP
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.15: Đón khách đoàn
  • Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN : PHẦN VIỆC SỐ 5.16: Đón tiếp khách vãng lai
  • Năng lực số 06: CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH : PHẦN VIỆC SỐ 6.1: Xử lý các yêu cầu của khách
  • Năng lực số 06: CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH : PHẦN VIỆC SỐ 6.2: Đặt giữ chỗ trên chuyến bay
  • Năng lực số 06: CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH : PHẦN VIỆC SỐ 6.3: Thông tin du lịch
  • Năng lực số 06: CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH : PHẦN VIỆC SỐ 6.4: Thông tin thương mại
  • Năng lực số 06: CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH : PHẦN VIỆC SỐ 6.5: Tiếp nhận xử lý các yêu cầu về cung cấp các dịch vụ trong khách sạn
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.1: Nhập chi phí bằng phương pháp thủ công
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.2: Xử lý sự sai lệch thông tin về tình trạng phòng
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.3: Thay đổi phòng
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.4: Tiếp nhận yêu cầu gọi báo thức
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.5: Kiểm tra tài khoản có dư nợ cao
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.6: Khách gia hạn lưu trú
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.7: Nhận tài sản ký gửi/ sử dụng két an toàn
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.8: Trả tài sản ký gửi/ Két an toàn
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.9: Xử lý phàn nàn của khách
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.10: Giao ca
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.11: Danh mục kiểm tra trong giao ca
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.12: Đổi ngoại tệ
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.13: Tiếp nhận và xử lý lời nhắn của khách
  • Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA : PHẦN VIỆC SỐ 7.14: Xử lý thư/các bưu phẩm của khách
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.1: Chuẩn bị làm thủ tục trả phòng
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.2: Các hồ sơ đoàn khách
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.3: Làm thủ tục trả phòng cho khách lẻ
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.4: Làm thủ tục trả phòng cho khách đoàn
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.5: Phương thức thanh toán - Tiền mặt
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.6: Phương thức thanh toán - Thẻ tín dụng/ Chuyển khoản
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.7: Các phương thức thanh toán - Phiếu thanh toán
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.8: Phương thức thanh toán – Ghi sổ nợ công ty
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.9: Giải quyết các khoản chi phí có tranh chấp
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.10: Các chi phí chậm kết chuyển
  • Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG: PHẦN VIỆC SỐ 8.11: Kết thúc việc thu ngân
  • Năng lực số 09: KIỂM TOÁN ĐÊM: PHẦN VIỆC SỐ 9.1: Kết thúc ngày làm việc và kiểm toán đêm
  • Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH: PHẦN VIỆC SỐ 10.1: Vệ sinh khu vực làm việc
  • Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH: PHẦN VIỆC SỐ 10.2: Quy định an toàn tại nơi làm việc
  • Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH: PHẦN VIỆC SỐ 10.3: Quy định an ninh tại nơi làm việc
  • Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH: PHẦN VIỆC SỐ 10.4: Xử lý mất chìa khoá
  • Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH: PHẦN VIỆC SỐ 10.5: Quy trình xử lý đe doạ đánh bom
  • Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH: PHẦN VIỆC SỐ 10.6: Quy định về sơ cứu
  • Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH: PHẦN VIỆC SỐ 10.7: Quy trình Phòng cháy chữa cháy và an toàn
 1. GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN
 2. Chức danh nghề

Nhân sự làm việc tại bộ phận Lễ tân hay còn gọi là bộ phận Tiền sảnh được gọi là:

 • Nhân viên Lễ tân hoặc nhân viên Nhân tiền sảnh.
 1. Danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề

Năng lực chuyên môn trong danh mục nghiệp vụ nghề Lễ tân đối về trình độ sơ cấp trong chương trình được xây dựng dựa trên sự tích hợp giữa tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia và tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch ASEAN.

Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC

Hãy bấm vào đây để xem Video mô phỏng. Nguồn VTOS.

Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM

 

Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI

Hãy bấm vào đây để em Video mô phỏng. Nguồn VTOS.

Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG

Hãy bấm vào đây để xem Video mô phỏng. Nguồn VTOS. 

Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN

Hãy bấm vào đây để xem Video mô phỏng. Nguồn VTOS. 

Năng lực số 06: CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH

 Hãy bấm vào đây để xem Video mô phỏng. Nguồn VTOS.

Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA

Hãy bấm vào đây để xem Video mô phỏng. Nguồn VTOS. 

Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG

Hãy bấm vào đây để xem Video mô phỏng. Nguồn VTOS.  

Năng lực số 09: KIỂM TOÁN ĐÊM

 

Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH

Hãy bấm vào đây để xem Video mô phỏng. Nguồn VTOS. 

Phụ lục số 01: THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

 

 1. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN phiên bản V.2023.ATM là tài sản của Công ty ATM CONSULTANCY AND MANAGEMENT và Công ty ATM TECHNOLOGY DEVELOPMENYT được xây dựng dựa trên danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề nhằm cung cấp cho người học những kiến thức càn thiết nhất.

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN được cung cấp cho người học. Người học cần nắm vững những kiến thức nền tảng về nghiệp vụ. Vì vậy, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ khả năng thực hiện công việc theo đúng quy trình tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu của nghề.

Tại mỗi khách sạn khác nhau sẽ có quy trình tiêu chuẩn nghiệp vụ nghề phù hợp với khách sạn đó. Cách thức thể hiện của tài liệu cũng có thể khác nhau. Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN này là một ví dụ điển hình được các khách sạn sử dụng trong thực tế nhằm giúp cho học viên có điều kiện làm quen với thực tế ngay trong thời gian học tập.

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN được chia thành các đơn vị năng lực. Mỗi năng lực lại được chia thành từng phần việc với mục đích nhằm hỗ trợ học viên học chắc, nắm vững, nhớ lâu. Những phần việc này được xác định như một bài học góp phần hình thành năng lực của học viên đối với nghề.

 1. TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Cuối mỗi bài học về phần việc trong năng lực nghiệp vụ nghề đều có phần trắc nghiệm giúp người học ôn tập, khắc sâu kiến thức vào trong tâm trí. Cuối khóa học sẽ có bài trắc nghiệm nghiệm tổng hợp để giúp người học hệ thống kiến thức nghiệp vụ nghề. Học viên sẽ được tham gia làm bài kiểm tra/thi/thẩm định kiến thức nghiệp vụ nghề trên website và được chấm điểm tự động. Nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ được xác nhận hoàn thành phần học kiến thức nghiệp vụ nghề và chuyển sang giai đoạn học thực hành hoặc thực tập. Kết quả này sẽ được lưu trên hệ thống, đồng thời sẽ gửi email tự động tới địa chỉ email mà học viên đã đăng ký và email của phòng đào tạo.

Email              : [email protected]

Website           : https://www.daotaonghedulich.com https://www.atm-asia.com

Facebook        : https://www.facebook.com/ATMASIACO

Nghiêm cấm việc sao chép tài liệu này dưới mọi hình thức.

0 VND
Đăng kí ngay! Học sớm đi làm sớm

Bao gồm:

 • 84 bài học
 • Hỗ trợ hỏi đáp 8h - 22h mỗi ngày