NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN

Nghiệp vụ an ninh khách sạn

(0 đánh giá)

Nội dung khóa học

 • Danh sách các bài học
  58 bài
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.1: Tuân thủ các quy chế lao động
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.2: Tuân thủ các tiêu chuẩn về đồng phục và trang phục
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.3: Diện mạo. Vệ sinh cá nhân
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.4: Nhận ca làm việc. Đọc và ký xác nhận trong sổ ghi tình hình ca trực
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.5: Thông tin về khách VIP và những sự kiện quan trọng
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.6: Quy định sử dụng bộ đàm và công cụ hỗ trợ
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.8: Tủ chìa khóa của bộ phận an ninh
  • Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 1.9: Các tình huống khẩn cấp
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM - PHẦN VIỆC SỐ 2.1: Thông tin về khách sạn
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM - PHẦN VIỆC SỐ 2.2: Những quy định khách hàng cân tuân thủ
  • Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM - PHẦN VIỆC SỐ 2.3: Các đầu mối hỗ trợ khẩn cấp trong khu vực
  • Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP QUA ĐIỆN THOẠI
  • Năng lực số 04: TUẦN TRA - PHẦN VIỆC SỐ 4.1: Chuẩn bị tuần tra
  • Năng lực số 04: TUẦN TRA - PHẦN VIỆC SỐ 4.2: Quy định thực hiện tuần tra trong khách sạn
  • Năng lực số 04: TUẦN TRA - PHẦN VIỆC SỐ 4.3:Xử lý cửa buồng khách để mở
  • Năng lực số 04: TUẦN TRA - PHẦN VIỆC SỐ 4.6: Ghi chép việc tuần tra
  • Năng lực số 05: XỬ LÝ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TAI NẠN HOẶC VI PHẠM - PHẦN VIỆC SỐ 5.1: Sơ cứu y tế
  • Năng lực số 05: XỬ LÝ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TAI NẠN HOẶC VI PHẠM - PHẦN VIỆC SỐ 5.2: Kiểm tra hiện trường
  • Năng lực số 05: XỬ LÝ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TAI NẠN HOẶC VI PHẠM - PHẦN VIỆC SỐ 5.3: Phỏng vấn nạn nhân
  • Năng lực số 05: XỬ LÝ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TAI NẠN HOẶC VI PHẠM - PHẦN VIỆC SỐ 5.4: Phỏng vấn nhân chứng
  • Năng lực số 05: XỬ LÝ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TAI NẠN HOẶC VI PHẠM - PHẦN VIỆC SỐ 5.5: Ghi lại vụ việc
  • Năng lực số 06: XỬ LÝ CÁC CHẤT CẦN ĐƯỢC KIỂM SOÁT
  • Năng lực số 07: XỬ LÝ KHI CÓ NGƯỜI CHẾT TRONG KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC SỐ 7.1: Tiếp cận hiện trường, phong tỏa khu vực
  • Năng lực số 07: XỬ LÝ KHI CÓ NGƯỜI CHẾT TRONG KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC 7.2: Quy định đánh giá rủi ro và xác dịnh danh tính nạn nhân (kiến thức)
  • Năng lực số 07: XỬ LÝ KHI CÓ NGƯỜI CHẾT TRONG KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC SỐ 7.3: Lưu giữ chứng cứ. Xử lý vụ việc
  • Năng lực số 07: XỬ LÝ KHI CÓ NGƯỜI CHẾT TRONG KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC SỐ 7.4: Ghi chép sự cố, chia sẻ thông tin
  • Năng lực số 08: KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHẦN VIỆC SỐ 8.1: Kiểm tra khu vực, loại bỏ các vật che chắn
  • Năng lực số 08: KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHẦN VIỆC SỐ 8.2: Kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy
  • Năng lực số 08: KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHẦN VIỆC SỐ 8.3: Ghi chép việc kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy
  • Năng lực số 09: ĐỐI PHÓ VỚI HỎA HOẠN - PHẦN VIỆC SỐ 9.1: Báo động cháy và dập lửa
  • Năng lực số 09: ĐỐI PHÓ VỚI HỎA HOẠN - PHẦN VIỆC SỐ 9.2: Hỗ trợ thoát hiểm khỏi Khách sạn
  • Năng lực số 10: XỬ LÝ VỚI ĐE DỌA ĐÁNH BOM - PHẦN VIỆC SỐ 10.1: Xử lý cuộc gọi
  • Năng lực số 10: XỬ LÝ VỚI ĐE DỌA ĐÁNH BOM - PHẦN VIỆC SỐ 10.2: Báo cáo về cuộc gọi
  • Năng lực số 10: XỬ LÝ VỚI ĐE DỌA ĐÁNH BOM - PHẦN VIỆC SỐ 10.3: Sơ tán khỏi Khách sạn
  • Năng lực số 11: XỬ LÝ VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN - PHẦN VIỆC SỐ 11.1: Nhận biết người không thẩm quyền (Kiến thức)
  • Năng lực số 11: XỬ LÝ VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN - PHẦN VIỆC SỐ 11.2: Tiếp cận và xử lý tình huống
  • Năng lực số 11: XỬ LÝ VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN - PHẦN VIỆC SỐ 11.3: Ghi lại sự việc
  • Năng lực số 12: KIỂM TRA TƯ TRANG CỦA NHÂN VIÊN - PHẦN VIỆC SỐ 12.1: Kiểm tra tư trang tại lối ra dành cho nhân viên
  • Năng lực số 12: KIỂM TRA TƯ TRANG CỦA NHÂN VIÊN - PHẦN VIỆC SỐ 12.5: Kiểm tra tủ có khoá dành cho nhân viên
  • Năng lực số 13: KIỂM TRA VIỆC MANG THIẾT RA VÀ QUAY VỀ KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC SỐ 13.1: Thiết bị mang ra
  • Năng lực số 13: KIỂM TRA VIỆC MANG THIẾT RA VÀ QUAY VỀ KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC SỐ 13.2: Thiết bị mang vào
  • Năng lực số 14: KIỂM SOÁT NGƯỜI RA VÀO - PHẦN VIỆC SỐ 14.1: Kiểm tra thẻ nhận dạng nhân viên
  • Năng lực số 14: KIỂM SOÁT NGƯỜI RA VÀO - PHẦN VIỆC SỐ 14.3: Kiểm tra nhận dạng nhân viên làm việc không thường xuyên
  • Năng lực số 14: KIỂM SOÁT NGƯỜI RA VÀO - PHẦN VIỆC SỐ 14.4: Kiểm soát sự ra vào của các nhà cung cấp, khách đến thăm
  • Năng lực số 15: KIỂM SOÁT RÁC - PHẦN VIỆC SỐ 15.1: Kiểm tra rác
  • Năng lực số 15: KIỂM SOÁT RÁC - PHẦN VIỆC SỐ 15.2: Ghi lại tài sản/ đồ vật tìm thấy
  • Năng lực số 16: KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA - PHẦN VIỆC SỐ 16.1: Bàn giao chìa khoá
  • Năng lực số 16: KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA - PHẦN VIỆC SỐ 16.2: Tiếp nhận chìa khoá
  • Năng lực số 16: KIỂM SOÁT CHÌA KHÓA - PHẦN VIỆC SỐ 16.3: Chìa khoá thất lạc và tìm thấy
  • Năng lực số 17: MỞ KHO - PHẦN VIỆC SỐ 17.1: Mở kho và cấp các đồ vật trong kho
  • Năng lực số 18: KIỂM SOÁT CÁC LOẠI XE RA / VÀO KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC SỐ 18.1: Kiểm soát các loại xe vào Khách sạn
  • Năng lực số 18: KIỂM SOÁT CÁC LOẠI XE RA / VÀO KHÁCH SẠN - PHẦN VIỆC SỐ 18.2: Kiểm soát các loại xe ra khỏi Khách sạn
  • Năng lực số 19: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - PHẦN VIỆC SỐ 19.1: Xử lý yêu cầu của khách
  • Năng lực số 19: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - PHẦN VIỆC SỐ 19.2:Xử lý phàn nàn của khách
  • Năng lực số 20: KẾT THÚC CA LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 20.1: Kiểm tra danh mục các công việc trong ca (Kiến thức)
  • Năng lực số 20: KẾT THÚC CA LÀM VIỆC - PHẦN VIỆC SỐ 20.2: Bàn giao ca trực
  • Phụ lục 1: KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19 - Phụ lục 1.1: Hưởng dẫn thực hiện tiêu chuẩn 5K của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Khách sạn.
  • Phụ lục 1: KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID-19 - Phụ lục 1.2: Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 khi Khách sạn đón Khách Cách ly Y tế.

I. GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN

 1. Chức danh nghề

Nhân sự làm việc tại bộ phận An ninh hay còn gọi là bộ phận Bảo vệ được gọi là:

 • Nhân viên An ninh hoặc nhân viên Nhân Bảo vệ.

II. Danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề

Năng lực chuyên môn trong danh mục nghiệp vụ nghề An ninh đối về trình độ sơ cấp trong chương trình được xây dựng dựa trên sự tích hợp giữa tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia và tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch ASEAN.

Năng lực số 01: Chuẩn bị làm việc

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 02: Kiến thức về sản phẩm

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 03: Các kỹ năng điện thoại

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 04: Tuần tra

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 05: Xử lý mất mát, hư hỏng, bạo lực hoặc tai nạn

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 06: Xử lý các chất cần được kiểm soát

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 07: Xử lý sự cố chết trong khách sạn

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 08: Kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 09: Đối phó với hoả hoạn

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 10: Xử lý với đe doạ đánh bom

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 11: Đối phó với người không có thẩm quyền

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 12:Kiểm tra tư trang của nhân viên

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 13: Kiểm soát thiết bị ra vào

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 14: Kiểm soát người ra vào

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 15: Kiểm soát rác

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 16: Kiểm soát chìa khoá

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 17: Mở kho

(Bấm vào đây để đến bài học)

 

III. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN

Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN phiên bản V.2023.ATM là tài sản của Công ty ATM CONSULTANCY AND MANAGEMENT và Công ty ATM TECHNOLOGY DEVELOPMENYT được xây dựng dựa trên danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề nhằm cung cấp cho người học những kiến thức càn thiết nhất.

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN được cung cấp cho người học. Người học cần nắm vững những kiến thức nền tảng về nghiệp vụ. Vì vậy, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ khả năng thực hiện công việc theo đúng quy trình tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu của nghề.

Tại mỗi khách sạn khác nhau sẽ có quy trình tiêu chuẩn nghiệp vụ nghề phù hợp với khách sạn đó. Cách thức thể hiện của tài liệu cũng có thể khác nhau. Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN này là một ví dụ điển hình được các khách sạn sử dụng trong thực tế nhằm giúp cho học viên có điều kiện làm quen với thực tế ngay trong thời gian học tập.

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN được chia thành các đơn vị năng lực. Mỗi năng lực lại được chia thành từng phần việc với mục đích nhằm hỗ trợ học viên học chắc, nắm vững, nhớ lâu. Những phần việc này được xác định như một bài học góp phần hình thành năng lực của học viên đối với nghề.

V. TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ NGHỀ AN NINH KHÁCH SẠN

Cuối mỗi bài học về phần việc trong năng lực nghiệp vụ nghề đều có phần trắc nghiệm giúp người học ôn tập, khắc sâu kiến thức vào trong tâm trí. Cuối khóa học sẽ có bài trắc nghiệm nghiệm tổng hợp để giúp người học hệ thống kiến thức nghiệp vụ nghề. Học viên sẽ được tham gia làm bài kiểm tra/thi/thẩm định kiến thức nghiệp vụ nghề trên website và được chấm điểm tự động. Nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ được xác nhận hoàn thành phần học kiến thức nghiệp vụ nghề và chuyển sang giai đoạn học thực hành hoặc thực tập. Kết quả này sẽ được lưu trên hệ thống, đồng thời sẽ gửi email tự động tới địa chỉ email mà học viên đã đăng ký và email của phòng đào tạo.

Email              : [email protected]

Website           : https://www.daotaonghedulich.com https://www.atm-asia.com

Facebook        : https://www.facebook.com/ATMASIACO

Nghiêm cấm việc sao chép tài liệu này dưới mọi hình thức.

0 VND
Đăng kí ngay! Học sớm đi làm sớm

Bao gồm:

 • 58 bài học
 • Hỗ trợ hỏi đáp 8h - 22h mỗi ngày