GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG

Image
  1. GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG
  2. Chức danh nghề

Nhân sự làm việc tại bộ phận Nhà hàng hay còn gọi là bộ phận Ẩm thực được gọi là:

  • Nhân viên Nhà hàng
  1. Danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề

Năng lực chuyên môn trong danh mục nghiệp vụ nghề Nhà hàng đối về trình độ sơ cấp trong chương trình được xây dựng dựa trên sự tích hợp giữa tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia và tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch ASEAN.

Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 02: CHUẨN BỊ NHÀ HÀNG  

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 03: CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 04: TIẾP NHẬN YÊU CẦU 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 05: PHỤC VỤ BỮA ĂN 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 06:  THU DỌN BỮA ĂN 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 07: PHỤC VỤ BÀN NÓI CHUNG

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 08: PHỤC VỤ HỘI NGHỊ VÀ TIỆC 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 09: CÁC CÔNG VIỆC TRONG QUẦY BAR 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 10: XỬ LÝ THANH TOÁN 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 11: AN TOÀN VÀ AN NINH 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 12: KẾT THÚC CA LÀM VIỆC 

(Bấm vào đây để đến bài học)

Phụ lục số 01: THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

(Bấm vào đây để đến bài học)

  1. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG

Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG phiên bản V.2023.ATM là tài sản của Công ty ATM CONSULTANCY AND MANAGEMENT và Công ty ATM TECHNOLOGY DEVELOPMENYT được xây dựng dựa trên danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề nhằm cung cấp cho người học những kiến thức càn thiết nhất.

  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG được cung cấp cho người học. Người học cần nắm vững những kiến thức nền tảng về nghiệp vụ. Vì vậy, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ khả năng thực hiện công việc theo đúng quy trình tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu của nghề.

Tại mỗi khách sạn khác nhau sẽ có quy trình tiêu chuẩn nghiệp vụ nghề phù hợp với khách sạn đó. Cách thức thể hiện của tài liệu cũng có thể khác nhau. Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG này là một ví dụ điển hình được các khách sạn sử dụng trong thực tế nhằm giúp cho học viên có điều kiện làm quen với thực tế ngay trong thời gian học tập.

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG được chia thành các đơn vị năng lực. Mỗi năng lực lại được chia thành từng phần việc với mục đích nhằm hỗ trợ học viên học chắc, nắm vững, nhớ lâu. Những phần việc này được xác định như một bài học góp phần hình thành năng lực của học viên đối với nghề.

  1. TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ NGHỀ NHÀ HÀNG

Cuối mỗi bài học về phần việc trong năng lực nghiệp vụ nghề đều có phần trắc nghiệm giúp người học ôn tập, khắc sâu kiến thức vào trong tâm tý. Cuối khóa học sẽ có bài trắc nghiệm nghiệm tổng hợp để giúp người học hệ thống kiến thức nghiệp vụ nghề. Học viên sẽ được tham gia làm bài kiểm tra/thi/thẩm định kiến thức nghiệp vụ nghề trên website và được chấm điểm tự động. Nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ được xác nhận hoàn thành phần học kiến thức nghiệp vụ nghề và chuyển sang giai đoạn học thực hành hoặc thực tập. Kết quả này sẽ được lưu trên hệ thống, đồng thời sẽ gửi email tự động tới địa chỉ email mà học viên đã đăng ký và email của phòng đào tạo.

Email              : [email protected]

Website           : https://www.daotaonghedulich.com https://www.atm-asia.com

Facebook        : https://www.facebook.com/ATMASIACO

Nghiêm cấm việc sao chép tài liệu này dưới mọi hình thức.

Bài viết liên quan