GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Image
  1. GIỚI THIỆU NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN
  2. Chức danh nghề

Nhân sự làm việc tại bộ phận Lễ tân hay còn gọi là bộ phận Tiền sảnh được gọi là:

  • Nhân viên Lễ tân hoặc nhân viên Nhân tiền sảnh.
  1. Danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề

Năng lực chuyên môn trong danh mục nghiệp vụ nghề Lễ tân đối về trình độ sơ cấp trong chương trình được xây dựng dựa trên sự tích hợp giữa tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch quốc gia và tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch ASEAN.

Năng lực số 01: CHUẨN BỊ LÀM VIỆC

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 02: KIẾN THỨC VỀ SẢN PHẨM

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 03: CÁC KỸ NĂNG ĐIỆN THOẠI

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 04: NHẬN ĐẶT PHÒNG

(Bấm vào đây để đến bài học)

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 05: LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHÁCH SẠN

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 06: CÁC YÊU CẦU CỦA KHÁCH

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 07: CÁC CÔNG VIỆC TRONG CA

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 08: LÀM THỦ TỤC TRẢ PHÒNG

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 09: KIỂM TOÁN ĐÊM

(Bấm vào đây để đến bài học)

Năng lực số 10: AN TOÀN VÀ AN NINH

(Bấm vào đây để đến bài học)

Phụ lục số 01: THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

(Bấm vào đây để đến bài học)

 

  1. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN phiên bản V.2023.ATM là tài sản của Công ty ATM CONSULTANCY AND MANAGEMENT và Công ty ATM TECHNOLOGY DEVELOPMENYT được xây dựng dựa trên danh mục năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề nhằm cung cấp cho người học những kiến thức càn thiết nhất.

  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN được cung cấp cho người học. Người học cần nắm vững những kiến thức nền tảng về nghiệp vụ. Vì vậy, học viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ khả năng thực hiện công việc theo đúng quy trình tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu của nghề.

Tại mỗi khách sạn khác nhau sẽ có quy trình tiêu chuẩn nghiệp vụ nghề phù hợp với khách sạn đó. Cách thức thể hiện của tài liệu cũng có thể khác nhau. Tài liệu QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN này là một ví dụ điển hình được các khách sạn sử dụng trong thực tế nhằm giúp cho học viên có điều kiện làm quen với thực tế ngay trong thời gian học tập.

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN được chia thành các đơn vị năng lực. Mỗi năng lực lại được chia thành từng phần việc với mục đích nhằm hỗ trợ học viên học chắc, nắm vững, nhớ lâu. Những phần việc này được xác định như một bài học góp phần hình thành năng lực của học viên đối với nghề.

  1. TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ NGHỀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Cuối mỗi bài học về phần việc trong năng lực nghiệp vụ nghề đều có phần trắc nghiệm giúp người học ôn tập, khắc sâu kiến thức vào trong tâm tý. Cuối khóa học sẽ có bài trắc nghiệm nghiệm tổng hợp để giúp người học hệ thống kiến thức nghiệp vụ nghề. Học viên sẽ được tham gia làm bài kiểm tra/thi/thẩm định kiến thức nghiệp vụ nghề trên website và được chấm điểm tự động. Nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ được xác nhận hoàn thành phần học kiến thức nghiệp vụ nghề và chuyển sang giai đoạn học thực hành hoặc thực tập. Kết quả này sẽ được lưu trên hệ thống, đồng thời sẽ gửi email tự động tới địa chỉ email mà học viên đã đăng ký và email của phòng đào tạo.

Email              : [email protected]

Website           : https://www.daotaonghedulich.com https://www.atm-asia.com

Facebook        : https://www.facebook.com/ATMASIACO

Nghiêm cấm việc sao chép tài liệu này dưới mọi hình thức.

Bài viết liên quan