TRƯƠNG NAM THẮNG

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1959
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Ba Đình, Hà Nội
  • Địa chỉ hiện tại: Ba Đình, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0903401045
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành:

Thông tin liên quan

1.Chuyên gia cao cấp với 40 năm trong ngành du lịch, bao gồm cả kinh nghiệm làm việc ở doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và nhiều dự án quốc tế của EU, Thụy Sĩ, ADB, UNWTO,...

2.Chuyên môn sâu về phát triển chiến lược, quy hoạch, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, marketing du lịch và đào tạo nghề du lịch

3.Giảng viên đào tạo và Đào tạo viên VTOS

4.Chuyên gia chính tham gia nhiều dự án cả về du lịch/Khách sạn và Doanh nghiệp của ATM từ 2011 đến nay