Trần Xuân Mới

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1970
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: ATM TECHCOM. 201 Lý Nhân Tông, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Địa chỉ hiện tại: ATM TECHCOM. 201 Lý Nhân Tông, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0987789787
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành:

Thông tin liên quan

Chuyên gia tư vấn chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp trong nước

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận hành và Quản lý Khách sạn.

Chuyên gia tư vấn cao cấp về đầu tư khách sạn.

Chuyên gia đào tạo Quản lý Khách sạn của Dự án Du lịch EU.

Chuyên gia đào tạo ASEAN.

Chuyên gia tư vấn khởi nghiệp cao cấp.

Diễn giả và Người điều hành tại Làng Du lịch/Techfests.

Tác giả: Những Quy Tắc Tuyệt Vời Của Kinh Doanh Khách Sạn.