Trần Văn Hoàng

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 11/01/1985
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Địa chỉ hiện tại: Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại: 098765432111
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành:

Thông tin liên quan

Học vấn: Thạc sĩ

Từ - đến

Cơ sở đào tạo

Bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận

     
     
     
     
     
     

 

Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh, Pháp, Nga, Mỹ.

Chức danh hiện nay:  Thạc sĩ Ngành du lịch nhà hàng khách sạn

Kinh nghiệm làm việc: 15 năm trong ngành khách sạn, nhà hàng

Các kinh nghiệm khác:

  Thời gian

Đơn vị tổ chức

Mô tả công việc