Nguyen van hung/ atm

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1979
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Quy Nhon, Binh inh
  • Địa chỉ hiện tại: Quy Nhon, Binh Dinh
  • Số điện thoại: 0913442424
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành: Quản lý vận hành, Chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp, Tư vấn đầu tư khởi nghiệp ĐMST, Phát triển thương hiệu và nhận diện thương hiệu, Đào tạo nghề du lịch, Đào tạo phát triển bản thân, Đào tạo quản lý vận hành khách sạn, Tư vấn công năng khách sạn, Tư vấn tổ chức quản lý vận hành khách sạn, Lễ tân khách sạn,

Thông tin liên quan