NGUYỄN VĂN HƯNG

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1979
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Bình Định
  • Địa chỉ hiện tại: Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0913442424
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành:

Thông tin liên quan

1.Lễ tân Life Resort Quy Nhơn

2.Thẩm định viên nghề du lịch thuộc Hội Đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB)

3.Chuyên gia Đào tạo Du lịch và Khách sạn

4.Giám đốc phát triển dự án Công ty ATM

5.Kinh nghiệm tổ chức tiền khai trương cho các khách sạn: Nalod Đà Nẵng, khách sạn Praha, Val Soleil, Elephants Hotel…

6.Tư vấn đầu tư và phát triển kinh doanh khách sạn: Golf Valley, Nalod Đà Nẵng, khách sạn Praha, khách sạn Vĩnh Cường, khách sạn Elephant…

7.Tổng Giám đốc TMS Luxury Biển Quy Nhơn