NGUYỄN THỊ LAN HOA

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 21/02/1972
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Vạn Bảo, Hà Nội
  • Địa chỉ hiện tại: Vạn Bảo, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0912793428
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành:

Thông tin liên quan

1.Tham gia đào tạo và thực tập tại Hàn Quốc (Khách sạn Seoul, Khách sạn Hilton)

2.Đào tạo viên EU/VTCB VTOS nghiệp vụ Buồng

3.Giám sát tầng chính Khách sạn Daewoo

4.Trợ lý Giám đốc Buồng phòng Khách sạn Grand Plaza Hà Nội

5.Giám đốc Buồng phòng Khách sạn Lotte Hà Nội

6.Chia sẻ kinh nghiệm phục vụ nguyên thủ quốc gia tham dự APEC 2017 tại Đà Nẵng do ATM phối hợp Sở du lịch Tổ chức

7.Tham gia nhiều dự án của ATM