Nguyễn Ngọc An/ Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1969
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Tổ 14, Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Địa chỉ hiện tại: Tổ 14, Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0972319177
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành: Quản lý vận hành, Tư vấn công năng khách sạn, Tư vấn tổ chức quản lý vận hành khách sạn, Nghiệp vụ an ninh,

Thông tin liên quan