Minh Thơ

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1998
  • Giới tính: Nữ
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Kp Phú An Thị Trấn Phú Long Hàm Thuận Bắc Bình Thuận
  • Địa chỉ hiện tại: Kp Phú An Thị Trấn Phú Long Hàm Thuận Bắc Bình Thuận
  • Số điện thoại: 0922041635
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành: Chế biến món ăn, Kinh doanh và tiếp thi, Nhân sự, IT, M&E, Kế toán/Tài chính, Sức khỏe và Sắc đẹp, Quản lý vận hành, Chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp, Tư vấn đầu tư khởi nghiệp ĐMST, Phát triển thương hiệu và nhận diện thương hiệu, Ựng dụng chuyển đổi số trong kinh doanh và quản trị, Đào tạo nghề du lịch, Đào tạo phát triển bản thân, Đào tạo quản lý vận hành khách sạn, Tư vấn công năng khách sạn, Tư vấn tổ chức quản lý vận hành khách sạn, Lĩnh vực khác, Lễ tân khách sạn, Buồng phòng khách sạn, Nhà hàng, Nghiệp vụ an ninh,

Thông tin liên quan