Hosen Yousof

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 22/04/1984
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: 26 Ngô Chí Quốc, P Phú Cường, TDM, Bình Dương
  • Địa chỉ hiện tại: 26 Ngô Chí Quốc, P Phú Cường, TDM, Bình Dương
  • Số điện thoại: 0909049246
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành: Kinh doanh và tiếp thi, Chiến lược quản trị và phát triển doanh nghiệp, Phát triển thương hiệu và nhận diện thương hiệu, Đào tạo phát triển bản thân,

Thông tin liên quan