Do Ba Cong

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 30/05/2024
  • Giới tính: Nam
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Khối Triêm Đông 1 - Phường Điện Phương - Thị Xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
  • Địa chỉ hiện tại: Khối Triêm Đông 1 - Phường Điện Phương - Thị Xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: 0913713552
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành: M&E, Lễ tân khách sạn, Buồng phòng khách sạn, Nhà hàng, Nghiệp vụ an ninh,

Thông tin liên quan