ĐẶNG THỊ HẢI LINH

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 22/11/1969
  • Giới tính: Nữ
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Tây Hồ, Hà Nội
  • Địa chỉ hiện tại: Tây Hồ, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0965406836
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành:

Thông tin liên quan

1.Chuyên gia đào tạo Nhà hàng thuộc EU/VTCB F&B VTOS

2.Phó Tổng Giám đốc Novotel Suite Hà Nội

3.Giám đốc Nhà hàng Novotel Thái Hà

4.Trợ lý Giám đốc Nhà hàng Hilton Hanoi Opera, Mường Thanh Hospitality

5.Giám đốc dịch vụ Ẩm thực InterContinental Hotels Group

6.Tham gia nhiều dự án của ATM