CAO THỊ THU HIỀN

Thông tin

  • Ngày, tháng, năm sinh: 19/05/1970
  • Giới tính: Nữ
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
  • Địa chỉ thường trú: Phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội
  • Địa chỉ hiện tại: Phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0915947086
  • Email: [email protected]
  • Chuyên ngành:

Thông tin liên quan

1.Chuyên gia đào tạo VTOS

2.Chuyên gia đào tạo tập đoàn Accors

3.Thẩm định viên nghề Lễ tân Khách sạn thuộc Hội Đồng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Du lịch Việt Nam (VTCB)

4.Giám đốc Lễ tân Khách sạn Melia Hanoi

5.Chia sẻ kinh nghiệm phục vụ nguyên thủ quốc gia tham dự APEC 2017 tại Đà Nẵng do ATM phối hợp Sở du lịch Tổ chức

6.Tham gia nhiều dự án của ATM